Pravidelná tržní informace

Informace pro členy Svazu průmyslových mlýnů – září 2014 (I)

Tržní informace

Týden 35
Ceny EUR/t
MATIF (zdroj Agroserver) MPB (aktuální ceny)
Pšenice potravinářská Pšenice potravinářská B (12%N) A (13%N) E (14%N)
listopad 14 174 Berlin 160 170 180
březen 15 179 Dresden 152 165 182
Pšenice krmná   Pšenice krmná
listopad 14 122 Berlin 140
březen 15 128 Dresden  
Žito potravinářské FN min 120 FN min 150 FN min 180
Berlin 140    
Dresden   145  
Vývoj ceny MATIF         termín: listopad 2014
Týden 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
P. potravinářská 188 188 185 180 179 179 172 175 174 174
P. krmná 138 138 132 131 129 127 122 124 123 123

Komentář:

Trend posledních týdnů se prozatím nemění. Jak vidíme z tabulky vývoje cen na burze MATIF (ceny pro termín listopad letošního roku), zejména v posledních čtyřech týdnech jsou ceny prakticky stabilní. Rozdíl mezi cenou krmné a potravinářské pšenice se po celé sledované období držel na konstantních 50 EUR. Na Středoněmecké plodinové burze (MPB) se za poslední dva týdny (srov. s tabulkou v minulé zprávě) mírně zvyšuje tlak na ceny kvalitnějších pšenic a o 10 EUR/t stoupla cena kvalitnějšího žita (FN min 150s) v Drážďanech. To by mohlo korespondovat se situací u nás, kde, jak se zdá, také bude problém s kvalitnější pšenicí a zejména se žitem. Vývoj cen pšenice v příštích týdnech mohou nepříznivě ovlivňovat především dva faktory, a to vývoj válečného konfliktu na Ukrajině a případný nedostatek kvalitních pšenic ve střední Evropě. Složitější a méně příznivý může být vývoj cen žita, kterého bylo v ČR oseto o třetinu méně než v loňském roce.

Aktuální informace

Sklizeň 2014

Sklizeň v České republice je prakticky u konce. Co se pšenice týče, úroda je vysoká, jak se předpokládalo, a také ze světa přicházejí příznivé zprávy. Poslední předpověď světové produkce pšenice (Mezinárodní rada pro obiloviny) 713 milionů tun by byla rekordní. Problém v našem regionu představuje jakost. Zatím sice nelze činit definitivní závěry, ale podle dosavadních zpráv vykazují rozsáhlé partie pšenic problémy jak v obsahu dusíkatých látek (proteinů), tak v jejich kvalitě a výkyvy se objevují také v číslech poklesu charakterizujících stav škrobu a aktivitu amylolytických enzymů. Velký problém se u nás rýsuje jak v kvantitě tak kvalitě žita.

Svaz průmyslových mlýnů ČR vydal v tomto smyslu tiskovou zprávu pro ČTK, v níž jsme na tyto problémy upozornili. Informovali jsme o tom, že udržení žádoucí vyrovnané jakosti mouk a ostatních mlýnských výrobků si vyžádá v nadcházející sezóně s vysokou pravděpodobností vyšší náklady a pro pokles cen mouk proto nevidíme v tuto chvíli důvod.

Další informace

Po úpravách a aktualizacích byly znovu zprovozněny webové stránky Svazu průmyslových mlýnů ČR. Najdete je na adrese www.svazmlynucr.cz. Mimo řady dalších zpráv a užitečných informací se na našem webu bude objevovat i tato informace pro členy, kterou Vám však budeme i nadále paralelně zasílat mailem.

V posledním čísle časopisu Květy (č. 35) byl otištěn kontroverzní článek o pšenici v lidské výživě nazvaný „Pšenice přináší smrt“. Naši reakci, kterou jsme zaslali do redakce časopisu a poskytli také partnerskému Podnikatelskému svazu pekařů a cukrářů ČR najdete na webových stránkách.

Těšíme se na Vaše náměty, velmi užitečné pro nás budou Vaše prvotní zkušenosti s obilím z letošní sklizně, pokud je budete chtít sdílet s námi a Vašimi ostatními kolegy.

Za Svaz průmyslových mlýnů ČR zpracoval Pavel Skřivan