Před valnou hromadou 2014

Valná hromada Svazu průmyslových mlýnů ČR se letos sejde 5. června v Pardubicích. Stejně jako v minulých letech očekáváme, že se jednání zúčastní i představitelé mlýnských podniků, které nejsou členy svazu. Společných problémů k projednání je stále dost a proto je tak důležité sladit stanoviska a cesty jejich řešení.

Situace v našem oboru je již přes dva roky velmi napjatá. Je to období vysokých cen obilí a nízkých cen mlýnských výrobků. Ani prognózy vývoje v tomto roce nejsou dobré. Loni se sice ceny obilovin po sklizni výrazně snížily, ale později začaly opět růst a ceny mouky jim neodpovídají. Možnosti vyrovnání ztrát stále limituje boj o rozdělení trhu s moukou a pekařskými výrobky. Do jisté míry si cenové problémy způsobujeme sami. Se snižováním cen příliš spěcháme aniž jsou k tomu objektivní důvody. Vytížení kapacit pšeničných mlýnů je vysoká a ohrožení dovozem ze zahraničí je minimální. Potvrzují to statistické údaje uvedené v tabulkách.

Tržní situace vyčerpává rezervní zdroje podniků a nedovolí dostatečně obnovovat a modernizovat výrobní základnu oboru. Znamená to snižování konkurenceschopnosti našich mlýnů, které dovolují zahraničním mlýnům stále většímu pronikání na české trhy se zlepšovacími přípravky a moučnými směsmi.

Může svaz nějakým způsobem pomoci ? Jsou aktivity svazu dostatečné ? To jsou otázky, které patří právě na jednání valné hromady. Je možné realizovat společné inovační projekty ? Jaké jsou potřeby na profesní vzdělávání v mlýnských organizacích ?

Vzdělávací projekt podporovaný dotací jsme ukončili již v roce 2012. Při jeho realizaci jsme vytvořili studijní a školící materiály, zakoupili jsme projektor, přenosný počítač a kopírku. To vše je potřeba dále využívat ve prospěch členské základny i celého oboru. Na druhé straně ale chybí možnosti praktické přípravy ovládání strojů i laboratorní techniky.

Pokud budeme hodnotit priority uvedené v plánu mezinárodní mlynářské asociace Evropy, tak naše úspěšnost již není tak jednoznačná.

V prioritě věnované bezpečnosti potravin realizujeme širokou poradenskou činnost individuálně v jednotlivých organizacích a dále na seminářích. Informační a poradenská činnost je v tomto směru vyhovující. Není ale využívána všemi organizacemi.

Ve druhé prioritě zaměřené na zabezpečování surovin, jsme se dostali do slepé uličky, protože nejsme schopni ovlivňovat ani množství, ani ceny. Můžeme pouze informovat o tržní situaci, ale vždy opožděně jako hodnocení skutečného vývoje. Stálo by za to zahájit jednání o jakýchsi tržních řádech, které by upravovaly cenové bonusy a srážky za jednotlivé kvalitativní ukazatele, doporučovaly by skupiny odrůd pro jednotlivá užití, dále by definovaly podmínky dodávání a bezpečnostní hlediska produktu nad rámec platné legislativy. Můžeme využít příkladu ze zahraničí, například Německa. Významný je rovněž standard GMP+, který platí pro krmné suroviny, ale bylo by žádoucí takto upravit i obiloviny pro potravinářské zpracování. Nejde o nic jiného, než o konkrétnější a přesnější vyjádření současné praxe. K těmto otázkám je třeba se vyjádřit, protože jsou zde argumenty pro i proti. Navíc si uvědomujeme, že nákup obilí je jednou z hlavních konkurenčních výhod.

Třetí prioritu týkající se restrukturalizace kapacit jsme od samého počátku zamítli, protože odmítáme regulaci a prosazujeme volný trh. Restrukturalizace kapacit stejně probíhá v návaznosti na zpracovatele mouky. Je pravdou, že se vybudovaly nové kapacity (Mlýn Perner Svijany a Rašnerova Pekárna), v rámci rekonstrukcí se zvýšily kapacity některých mlýnů, ale také se zastavily některé mlýny a využití kapacit pšeničných mlýnů je řádově na 83%, což vysoko nad evropským průměrem.

Čtvrtou prioritou je propagace výrobků na bázi mouky, což souvisí s aktivitou v masových sdělovacích prostředcích. Je to ale omezené a určené široké veřejnosti. Nejde o lobování za vyšší ceny, ale především o propagaci spotřeby. V tom musí sehrávat hlavní úlohu jednotlivé mlýnské organizace. Společné aktivity byly vždy odmítány. I na internetu při volbě „mouka“ se nabídnou prezentace jednotlivých mlýnských podniků, nikoliv svazu, který nemá v programu obchodní činnost.

Pátou prioritou je export mouky do třetích zemí. Ale víme, že nemůžeme tolik udělat. Pro členství v evropské exportní organizaci mlýnů nemáme dostatečné volné kapacity.

Do valné hromady zbývá několik týdnů a proto vyzýváme všechny mlynáře k předkládání návrhů a stanovisek pro zlepšení naší společné práce. Těšíme se na Vaší aktivní účast na valné hromadě Svazu průmyslových mlýnů ČR ve čtvrtek 5.června 2014 od 9,00 h v Hotelu Zlatá štika Pardubice.