Přehled o hospodaření svazu 2013

Plán/skutečnost 2013

Plán 2013
Skutečnost 2013
Celkové příjmy 1 260 000,00 1 267 706,05
Z toho členské příspěvky 100 000,00 115 000,00
Služby členům 1 100 000,00 1 152 691,41
Inzerce a prodej MN 60 000,00 31 000,00
Jiné příjmy 72 000,00
Celkové výdaje 1 260 000,00 1 418 429,14
Z toho osobní náklady 45 882,00
Publikační činn. 350 000,00 289 416,00
Odborná lit. 10 000,00 1 000,00
Služby PKČR 160 000,00 119 000,00
Příspěvky GAM 200 000,00 191 975,00
Cestovné tuzem 10 000,00 6 918,50
Cestovné zahran 20 000,00 16 809,00
nájemné 150 000,00 141 372,70
Pošt. a telefony 39 000,00 35 886,47
občerstvení 60 000,00 69 618,00
Materiál/software 25 000,00 49 090,00
Drobný majetek
Sužby účto,sekret 3 000,00 106 318,35
Studie a analýzy 20 000,00 73 517,44
Školení a semin. 100 000,00 144 484,11
Bankovní popl 3 000,00 4 725,91
Daně vč.DPH 14 666,00
Účetní a práv. sl. 110 000,00 107 749,66
Účetní hosp. výsledek 0,00 – 150 723,09
Stav finančních prostředků 253 000,00 101 416,68
zásoby
Dotace 1 779 000,00 1 649 182,68

 

Přehled o hospodaření Svazu průmyslových mlýnů ČR viz stránka

http://www.svazmlynucr.cz/zakladni-informace/prehled-o-hospodareni-svazu/