Tisková zpráva Svazu průmyslových mlýnů ČR

Tisková zpráva Svazu průmyslových mlýnů ČR

Přes prozatím velmi pozitivní předběžné výsledky letošní sklizně obilovin v ČR – odhaduje se celková sklizeň obilovin ve výši 7,25 mil. tun s mimořádným průměrným výnosem 6,0 t/ha –  signalizuje Svaz průmyslových mlýnů ČR problémy s kvalitou pšenice a žita, tudíž i s objemem dostupného a využitelného chlebového obilí v požadované zpracovatelské kvalitě. U pšenic jsou patrné nízké hodnoty obsahu bílkovin i jejich kvality nezbytné pro pekařské zpracování. Vyskytují se značné regionální rozdíly a některé partie vykazují známky porůstání, což vede k poškození škrobu. Ještě více než u pšenice se tento problém projevuje u žita, jehož sklizeň bude navíc o třetinu nižší než v loňském roce.

Technologie českých průmyslových mlýnů je na takové úrovni, že se nemusíme obávat nedostatku mouk pro výrobu chleba, pečiva, těstovin a dalších výrobků z mouky, nicméně dosáhnout vyrovnaných jakostních parametrů, které průmysloví i řemeslní zpracovatelé mouk potřebují, bude v nadcházejícím marketingovém roce podstatně nákladnější.

Na základě velmi pozitivních kvantitativních prognóz i vývoji na komoditních trzích narůstá tlak obchodníků na snižování cen mlýnských i pekárenských výrobků. Vzhledem tomu, že se velké množství chlebových obilovin z letošní sklizně pohybuje na hraně potravinářské a krmné kvality, což povede k vyšším nákladům spojeným se sestavováním jakostně přijatelných partií pro mlýnské zpracování a samotnými nezbytnými technologickými opatřeními, jsou tyto tlaky neopodstatněné. Ceny mlýnských výrobků mohou na základě těchto skutečností spíše stoupat.

Svaz průmyslových mlýnů CR

Marie Cibulkové 19/394, 140 00 Praha 4

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *