Obiloviny v lidské výživě + lepek

Obiloviny v lidské výživě

Stručné shrnutí poznatků se zvýšeným zaměřením na problematiku lepku

Publikace je ke stažení zde:

   Obiloviny v lidské výživě + lepek /pdf soubor /

 

 Ing. Dana Gabrovská, Ph.D (PK ČR)

Ing. Ilona Hálová (ČZU Praha)

Mgr. Ing. Diana Chrpová (VOŠZ a SZŠ Praha)

Ing. Jarmila Ouhrabková (VÚPP)

Ing. Marcela Sluková, Ph.D (VŠCHT Praha)

Ing. Slavomíra Vavreinová, CSc. (VÚPP)

Ing. Oldřich Faměra, CSc. (ČZU Praha)

Doc. MUDr. Pavel Kohout, PhD (FTN Praha)

Doc. Ing. Jan Pánek, CSc. (VŠCHT Praha)

Ing. Pavel Skřivan, CSc. (VŠCHT Praha)