Category «Tržní informace»

Bilance pšenice v EU

Bilance pšenice v EU-28  (mil.t) Světový trh s cereáliemi 2012/13   2013/14   2014/15   2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Počáteční zásoby 10,1 8,4 8,4 11,2 14,3 9,6 17,7 Produkce 123,6 135,0 148,7 151,6 133,7 142,1 127,4 dovoz 3,8 1,9 2,9 4,1 3,3 4,0 4.50 Nabídka celkem 137,5 145,3 160,0 166,9 151,3 155,7 149,6 Potravin. užití 47,9 48,0 …

Počty pšeničných a žitných mlýnů a jejich celková kapacita

Dle metodiky Mezinárodní asociace mlýnů EU = denní výrobní kapacita za 24 hodin provozu x 300 provozních dnů v roce. Rok Počet mlýnů (provozoven) Kapacita t/24 h x 300 provozních dnů Semelek skutečný v daném roce Využití kapacity celkem 2001/02 59  2.050.200 tun 1.415.000 tun 69,0% 2002/03 54 2.157.000 tun 1.410.000 tun 65,4% 2003/04 52 2.109.000 tun 1.342.000 …