Přehled o hospodaření svazu

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Celkové příjmy 2 055 1 996 1 724 1 718 2 140 1 444 1 736 1 267 706,05
Z toho členské příspěvky 165 166 160 142 183 136 128 115 000,00
Inzerce a prodej MN 131 98 91 24 58 2 31 000,00
Jiné příjmy 17 166 1 250 1 606 72 000,00
Celkové výdaje 2 038 1 943 1 476 1 515 2 081 1 601 1 235 1 418 429,14
Z toho osobní náklady 294 312 117 154 924 45 882,00
Publikační činn. 550 271 296 403 289 328 194 289 416,00
Odborná lit. 11 35 1 1 1 000,00
Služby PKČR 114 114 129 114 119 000,00
Příspěvky GAM 299 203 216 191 232 170 212 191 975,00
Cestovné tuzem 75 27 118 32 36 199 58 6 918,50
Cestovné zahran 16 809,00
nájemné 153 191 241 202 133 133 133 141 372,70
Pošt. a telefony 54 33 46 53 34 40 39 35 886,47
občerstvení 73 99 36 50 73 35 28 69 618,00
Materiál/software 55 14 65 4 27 49 090,00
Drobný majetek 32 85
Sužby a sekretari 485 742 392 362 650 294 299 106 318,35
Studie a analýzy 73 517,44
Školení a semin. 144 484,11
Bankovní popl 4 725,91
Daně vč.DPH 14 666,00
Účetní, právní sl. 118 269 168 127 107 749,66
Účetní hosp. výsledek 17 53 248 203 59 – 157 501 – 150 723,09
Stav finančních prostředků 1 136 1 299 1 055 1 114 732 733 101 416,68
zásoby 96 70 47 12 12