SPECIFIKACE VÝROBKU (SV 02)

SPECIFIKACE VÝROBKU (SV)

SV 02

Název výrobku:PŠENIČNÁ MOUKA

HLADKÁ CHLEBOVÁ

Číslo výtisku:
  Nahrazuje: –
Číslo PN:
Zpracoval: Podpis: Schválil za mlýn: Zpracoval:
Funkce Datum: Funkce Funkce

 

Identifikace výrobku
Tržní druh Obchodní název výrobku Zařazení dle vyhlášky zákona o potravinách č.110/97Sb. Jiná označení
Pšeničná mouka hladká chlebová Pšeničná mouka hladká   chlebová T 1000
Charakteristika výrobku
Popis výrobku Účel (Cílový trh) Způsob použití Trvanlivost
Mlýnský výrobek získaný mletím pšenice a tříděný podle velikosti částic a obsahu minerálních látek (popel). Surovina pro výrobu pekárenských výrobků Určeno k další tepelné úpravě 6 měsícůod data výroby
Jakostní parametry výrobku
Smyslové požadavky Fyzikálně chemické požadavky
Barva bílá s žlutošedým nebo našedlým   odstínem Vlhkost, % nejvýše 15,0 ČSN 560512
Vůně typická moučná vůně, bez nepříjemného pachu Popel v  suš., % nejvýše 1,15 ČSN 560512
Mokrý lepek v  suš., % nejméně 27,0 ČSN 560512
Chuť typická moučná chuť, bez   nahořklé, nakyslé nebo cizí pachuti Granulace, % ČSN 560512
propad 257 µm nejméně 96,0
Škůdci bez přítomnosti škůdců v jakémkoli stádiu propad 162 µm nejméně 75,0
  Číslo poklesu, s nejméně 180 ČSN   ISO 3093
ZDRAVOTNÍ   NEZÁVADNOST
Mikrobiologické požadavkyvyhovují Nařízení č.2073/2005/ES o mikrobiologických kritériích na potraviny (ve znění pozdějších předpisů) Chemické požadavky : vyhovují   Nařízení č.1881/2006, stanoví limity kontaminujících látek a Nařízení ES č.396/2005, stanoví maximální limity reziduí pesticidů v potravinách a krmivech
PRUMĚRNÉ VÝŽIVOVÉ HODNOTY   ( ve 100 g výrobku)
Energetická hodnota 1464 KJ Bílkoviny 15,3 g
Sacharidy 66,7 g
Tuky 1,9 g
BALENÍ A DODÁVÁNÍ
Typ balení Podmínky balení a dodáváníPřeprava i obaly splňují veškeré hygienické požadavky pro potraviny.
volně bezobalová přepravav cisternách Před každou nakládkou je provedena kontrola způsobilosti cisterny.Na vyžádání je dodáván certifikát čistoty cisteren.
pytlované Hmotnost balení:Pytle uzavřené šitím , lepením nebo se používají ventilové pytle.
PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ
Výrobky se skladují u dodavatele i zákazníka :

  • v čistých silech na mouku,
  • v suchých a čistých prostorech, dobře větratelných, relativní vlhkost maximálně   75 %.
ZNAČENÍ VÝROBKU
Výrobky jsou označeny na pytlích, u bezobalové přepravy na souvisejících dokumentech následovně :

  • název druhu, skupiny nebo podskupiny potraviny (+ případně obchodní název výrobku)
  • obchodní jméno   výrobce a jeho adresa
  • hmotnost
  • minimální trvanlivost
  • pouze pytlované: symbol materiálové identifikace
  • pouze pytlované: symbol znehodnocení obalu
PRŮVODNÍ DOKLADY O VÝROBKU
Typ dokladu způsob předání
Faktura dodací list řidič s dodávkou
Certifikát jakosti (na vyžádání) řidič s dodávkou