Mlynářské noviny

mlynarske noviny

Aktuální i archivní čísla Mlynářských novin jsou ke ztažení ve formátu PDF v Rubrice – Mlynářské noviny ke stažení

Ke stažení a čtení on-line Mlynářské ročenky je nutné mít na počítači nainstalován  Adobe Acrobat Reader nebo jiný program schopný číst formát PDF.

get_acrobat

Mlynářské noviny vydává Svaz průmyslových mlýnů České republiky v edici Mlynáři.

Řídí dr. Pavel Filip

Adresa redakce: Marie Cibulkové 394/19, 140 00 Praha 4

Telefon/fax: 241 401 892 – 3

Email: info@svazmlynu.cz

DTP: Rudolf Schuber

Tiskne Nová tiskárna Pelhřimov s.r.o.

ISSN

1214-6374 tištěná verze

1802-1921 on line verze