SPECIFIKACE VÝROBKU (SV 10)

SPECIFIKACE VÝROBKU (SV)

SV 10

  Název výrobku:

PŠENIČNÁ MOUKA

CELOZRNNÁ HRUBÁ

Číslo výtisku:
Nahrazuje: –
Číslo PN :
Zpracoval

funkce

Podpis:

Datum:

Schválil za mlýn:

funkce

Zpracoval

funkce

 

Identifikace výrobku
Tržní druh Obchodní název výrobku Zařazení dle vyhlášky zákona o potravinách č.110/97Sb. Jiná označení
Pšeničná mouka celozrnná hrubá Pšeničná mouky celozrnná hrubá
Charakteristika výrobku
Popis výrobku Účel (Cílový trh) Způsob použití Trvanlivost
Mlýnský výrobek získaný mletím pšenice Surovina pro výrobu pekárenských výrobků Určeno k další tepelné úpravě. 4 měsíceod data výroby
Jakostní parametry výrobku
Smyslové požadavky Fyzikálně chemické požadavky
Barva hnědavý, načervenalý, tmavočerný odstín Vlhkost, % Nejvýše 15,0 ČSN 560512
Vůně typická moučná vůně, bez nepříjemného pachu Popel v  suš., % nejméně 1,90 ČSN 560512
Chuť typická moučná chuť, bez   nahořklé, nakyslé nebo cizí pachuti Granulace, % ČSN 560512
propad 2800 µm Nejméně 96,0
Škůdci bez přítomnosti škůdců v jakémkoli stádiu
ZDRAVOTNÍ   NEZÁVADNOST
Mikrobiologické požadavkyvyhovují Nařízení č.2073/2005/ES o mikrobiologických kritériích na potraviny (ve znění pozdějších předpisů) Chemické požadavky : vyhovují   Nařízení č.1881/2006, stanoví limity kontaminujících látek a Nařízení ES č.396/2005, stanoví maximální limity reziduí pesticidů v potravinách a krmivech
PRUMĚRNÉ VÝŽIVOVÉ HODNOTY   ( ve 100 g výrobku)
Energetická hodnota 1472 KJ Bílkoviny 15,5 g
Sacharidy 66,3 g
Tuky 2,2 g
BALENÍ A DODÁVÁNÍ
Typ balení Podmínky balení a dodáváníPřeprava i obaly splňují veškeré hygienické požadavky pro potraviny.
volně bezobalová přepravav cisternách Před každou nakládkou je provedena kontrola způsobilosti cisternyNa vyžádání je dodáván certifikát čistoty cisteren.
pytlované Hmotnost balení: Pytle uzavřené šitím , lepením nebo se používají ventilové pytle.
spotřebitelské balení Hmotnost balení: Skupinovém balení po … kusech, dodávané na paletách … kg balené   v
PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ
Výrobky se skladují u dodavatele i zákazníka :

 • v čistých silech na mouku,
 • v suchých a čistých prostorech, dobře větratelných, relativní vlhkost maximálně   75 %.
ZNAČENÍ VÝROBKU
Výrobky jsou označeny na spotř. balení, na pytlích nebo u bezobalové přepravy na průvodních dokladech   následovně:

 • název druhu, skupiny nebo podskupiny potraviny (+ případně obchodní název výrobku)
 • obchodní jméno   výrobce a jeho adresa
 • hmotnost
 • datum minimální trvanlivosti
 • pouze spotřebitelské balení: údaj o způsobu skladování (v suchých a čistých skladech s relativní vlhkostí max.75%)
 • pouze spotřebitelské balení: EAN kód
 • pouze spotřebitelské balení: údaj o složení (pšenice potravinářská, výrobek obsahuje lepek)
 • pouze spotřebitelské balení a pytlované: symbol znehodnocení obalu
 • pouze spotřebitelské balení a pytlované: symbol materiálové identifikace
PRŮVODNÍ DOKLADY O VÝROBKU
Typ dokladu způsob předání
Faktura dodací list řidič s dodávkou
Certifikát jakosti (na vyžádání) řidič s dodávkou