SPECIFIKACE VÝROBKU (SV 19)

SPECIFIKACE VÝROBKU (SV)

SV 19

  Název výrobku:

Krmná surovina:

ŽITNÉ OTRUBY KRMNÉ

Číslo výtisku:
Nahrazuje: –
Číslo PN :
Zpracoval Podpis: Schválil za mlýn: Zpracoval
 Funkce  Datum:  Funkce  Funkce

 

Identifikace výrobku
Tržní druh Obchodní název výrobku Zařazení dle vyhlášky zákona o krmivech č . 91/96

ve znění pozdějších předpisů.

Jiná označení
Krmná surovina: Žitné otruby krmné Krmná surovina
Charakteristika výrobku
Popis výrobku Způsob použití Trvanlivost do
Vedlejší výrobek při mlýnském zpracování žita. Obsahuje převážně částice obalové částice žitného zrna. Surovina pro výrobu krmných směsí. 4 měsícůod data výroby
Jakostní parametry výrobku
Smyslové požadavky Fyzikálně chemické požadavky
Barva světle hnědá až hnědá, s odstínem, do zelena Vlhkost, % nejvýše 14,0 dle metodiky   vyhlášky č.222/96Sb.ve znění pozdějších předpisů
Popel nerozp. V HCl, g/kg nejvýše 22,0
Pach po žitě bez cizích zápachů
Škůdci bez přítomnosti živých škůdců
požadavky na chemickou a biologickou čistotu
Vyhovují požadavkům vyhlášce Ministerstva zemědělství. č.451/2000 Sb. uvedené v příloze č.1 ač.2,(ve znění pozdějších předpisů).
BALENÍ A DODÁVÁNÍ
Typ balení Podmínky balení a dodáváníPřeprava i obaly splňují veškeré hygienické požadavky pro krmné suroviny.
Pytlované Hmotnost balení:Pytle uzavřené šitím , lepením nebo se používají ventilové pytle
PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ
Výrobky se skladují u dodavatele i zákazníka v suchých, čistých a dobře větratelných prostorech.
ZNAČENÍ VÝROBKU
Výrobky jsou označeny na pytlích nebo na souvisejících dokumentech následovně :

  • název krmné suroviny
  • obchodní jméno a sídlo výrobce
  • registrační číslo výrobce
  • hmotnost
  • datum výroby
  • datum minimální trvanlivost
  • deklarace jakostních znaků: vláknina
  • účel užití: Určeno pro výrobu krmných směsí nebo pro přímé zkrmování.
PRŮVODNÍ DOKLADY O VÝROBKU
Typ dokladu způsob předání
Faktura dodací list řidič s dodávkou
Certifikát jakosti (na vyžádání) řidič s dodávkou