SPECIFIKACE VÝROBKU (SV 06)

SPECIFIKACE VÝROBKU (SV)

SV 06

  Název výrobku:PŠENIČNÁ KRUPICE

HRUBÁ

Číslo výtisku:
Nahrazuje: –
Číslo PN :
Zpracovalfunkce Podpis:Datum: Schválil za mlýn:funkce Zpracovalfunkce

 

Identifikace výrobku
Tržní druh Obchodní název výrobku Zařazení dle vyhlášky zákona o potravinách č.110/97Sb. Jiná označení
Pšeničná krupice hrubá Pšeničná krupice hrubá T 480
Charakteristika výrobku
Popis výrobku Účel (Cílový trh) Způsob použití Trvanlivost
Mlýnský výrobek získaný v první fázi mletí pšenice v podobě hrubších částic zbavených slupky. Surovina pro výrobu pekárenských výrobků Určeno k další tepelné úpravě. 6 měsícůod data výroby
Jakostní parametry výrobku
Smyslové požadavky Fyzikálně chemické požadavky
Barva jemný bílý prášek s nažloutlým odstínem Vlhkost, % nejvýše 15,0 ČSN 560512
Vůně typická moučná vůně, bez nepříjemného pachu Popel v  suš., % nejvýše 0,50 ČSN 560512
Chuť typická moučná chuť, bez   nahořklé, nakyslé nebo cizí pachuti Granulace, % ČSN 560512
propad 853 µm nejméně 96,0
Škůdci bez přítomnosti škůdců v jakémkoli stádiu propad 446 µm nejvýše 15,0
ZDRAVOTNÍ   NEZÁVADNOST
Mikrobiologické požadavkyvyhovují Nařízení č.2073/2005/ES o mikrobiologických kritériích na potraviny (ve znění pozdějších předpisů) Chemické požadavky : vyhovují   Nařízení č.1881/2006, stanoví limity kontaminujících látek a Nařízení ES č.396/2005, stanoví maximální limity reziduí pesticidů v potravinách a krmivech
PRUMĚRNÉ VÝŽIVOVÉ HODNOTY   ( ve 100 g výrobku)
Energetická hodnota 1459 KJ Bílkoviny 9,7 g
Sacharidy 73,7 g
Tuky 1,1 g
BALENÍ A DODÁVÁNÍ
Typ balení Podmínky balení a dodáváníPřeprava i obaly splňují veškeré hygienické požadavky pro potraviny.
volně bezobalová přepravav cisternách Před každou nakládkou je provedena kontrola způsobilosti cisternyNa vyžádání je dodáván certifikát čistoty cisteren.
pytlované Hmotnost balení:Pytle uzavřené šitím , lepením nebo se používají ventilové pytle.
spotřebitelské balení Hmotnost balení:Skupinovém balení po … kusech, dodávané na paletách … kg balené v  ……
PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ
Výrobky se skladují u dodavatele i zákazníka :

 • v čistých silech na mouku,
 • v suchých a čistých prostorech, dobře větratelných, relativní vlhkost maximálně   75 %.
ZNAČENÍ VÝROBKU
Výrobky jsou označeny na spotř. balení, na pytlích nebo u bezobalové přepravy na průvodních dokladech   následovně:

 • název druhu, skupiny nebo podskupiny potraviny (+ případně obchodní název výrobku)
 • obchodní jméno   výrobce a jeho adresa
 • hmotnost
 • datum minimální trvanlivosti
 • pouze spotřebitelské balení: údaj o způsobu skladování (v suchých a čistých skladech s relativní vlhkostí max.75%)
 • pouze spotřebitelské balení: EAN kód
 • pouze spotřebitelské balení: údaj o složení (pšenice potravinářská, výrobek obsahuje lepek)
 • pouze spotřebitelské balení a pytlované: symbol znehodnocení obalu
 • pouze spotřebitelské balení a pytlované: symbol materiálové identifikace
PRŮVODNÍ DOKLADY O VÝROBKU
Typ dokladu způsob předání
Faktura dodací list řidič s dodávkou
Certifikát jakosti (na vyžádání) řidič s dodávkou