Bilance pšenice v EU

Bilance pšenice v EU-28  (mil.t)

Světový trh

s cereáliemi

2012/13

 

2013/14

 

2014/15

 

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

Počáteční zásoby

10,1

8,4

8,4

11,2

14,3

9,6

17,7

Produkce

123,6

135,0

148,7

151,6

133,7

142,1

127,4

dovoz

3,8

1,9

2,9

4,1

3,3

4,0

4.50

Nabídka celkem

137,5

145,3

160,0

166,9

151,3

155,7

149,6

Potravin. užití

47,9

48,0

48,0

47,6

47,8

48,0

48,1

Krmivářské užití

4,7

4,7

4,7

5,0

5,0

4,8

4,8

Průmyslové užití

45,0

42,8

51,4

55,8

52,4

52,2

54,2

Ostatní spotřeba

10,3

10,5

10,5

10,6

10,5

10,8

10,8

Spotřeba celkem

107,9

106,0

114,6

119,0

115,7

115,8

117,9

ztráty

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

vývoz

20,3

30,0

33,3

32,7

25,1

21,3

20,0

Konečné zásoby

8,4

8,4

11,2

14,3

9,6

17,7

10,8