SPECIFIKACE VÝROBKU (SV 09)

 

SPECIFIKACE VÝROBKU (SV)

SV 09

  Název výrobku:

PŠENIČNÁ MOUKA

CELOZRNNÁ JEMNÁ

Číslo výtisku:
Nahrazuje: –
Číslo PN :
Zpracoval

funkce

Podpis:

Datum:

Schválil za mlýn:

funkce

Zpracoval

Funkce

 

Identifikace výrobku
Tržní druh Obchodní název výrobku Zařazení dle vyhlášky

zákona o potravinách č.110/97Sb.

Jiná označení
Pšeničná mouka celozrnná jemná   Pšeničná mouky celozrnná jemná  
Charakteristika výrobku
Popis výrobku Účel (Cílový trh) Způsob použití Trvanlivost
Mlýnský výrobek získaný mletím pšenice Surovina pro výrobu pekárenských výrobků Určeno k další tepelné úpravě. 4 měsíce

od data výroby

Jakostní parametry výrobku
Smyslové požadavky Fyzikálně chemické požadavky
Barva hnědavý, načervenalý, tmavočerný odstín Vlhkost, % nejvýše 15,0 ČSN 560512
Vůně typická moučná vůně, bez nepříjemného pachu Popel v  suš., % nejvýše 1,90 ČSN 560512
Chuť typická moučná chuť, bez   nahořklé, nakyslé nebo cizí pachuti Granulace, %   ČSN 560512
propad 1129 µm nejméně 96,0  
Škůdci bez přítomnosti škůdců v jakémkoli stádiu    
ZDRAVOTNÍ   NEZÁVADNOST
Mikrobiologické požadavky

vyhovují Nařízení č.2073/2005/ES o mikrobiologických kritériích na potraviny (ve znění pozdějších předpisů)

Chemické požadavky : vyhovují   Nařízení č.1881/2006, stanoví limity kontaminujících látek a Nařízení ES č.396/2005, stanoví maximální limity reziduí pesticidů v potravinách a krmivech
   
PRUMĚRNÉ VÝŽIVOVÉ HODNOTY   ( ve 100 g výrobku)
Energetická hodnota KJ Bílkoviny G
Sacharidy G
Tuky G
BALENÍ A DODÁVÁNÍ
Typ balení Podmínky balení a dodávání

Přeprava i obaly splňují veškeré hygienické požadavky pro potraviny.

volně bezobalová přeprava

v cisternách

Před každou nakládkou je provedena kontrola způsobilosti cisterny

Na vyžádání je dodáván certifikát čistoty cisteren.

pytlované Hmotnost balení: Pytle uzavřené šitím , lepením nebo se používají ventilové pytle
spotřebitelské balení Hmotnost balení: Skupinovém balení po … kusech, dodávané na paletách … kg balené
PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ
Výrobky se skladují u dodavatele i zákazníka :

 • v čistých silech na mouku,
 • v suchých a čistých prostorech, dobře větratelných, relativní vlhkost maximálně   75 %.
ZNAČENÍ VÝROBKU
Výrobky jsou označeny na spotř. balení, na pytlích nebo u bezobalové přepravy na průvodních dokladech   následovně:

 • název druhu, skupiny nebo podskupiny potraviny (+ případně obchodní název výrobku)
 • obchodní jméno   výrobce a jeho adresa
 • hmotnost
 • datum minimální trvanlivosti
 • pouze spotřebitelské balení: údaj o způsobu skladování (v suchých a čistých skladech s relativní hmotností max.75%)
 • pouze spotřebitelské balení: EAN kód
 • pouze spotřebitelské balení: údaj o složení (pšenice potravinářská, výrobek obsahuje lepek)
 • pouze spotřebitelské balení a pytlované: symbol znehodnocení obalu
 • pouze spotřebitelské balení a pytlované: symbol materiálové identifikace
PRŮVODNÍ DOKLADY O VÝROBKU
Typ dokladu způsob předání
Faktura dodací list řidič s dodávkou
Certifikát jakosti (na vyžádání) řidič s dodávkou