SPECIFIKACE VÝROBKU (SV 04)

SPECIFIKACE VÝROBKU (SV)

SV 04

  Název výrobku:

PŠENIČNÁ MOUKA

POLOHRUBÁ

Číslo výtisku:
Nahrazuje: –
Číslo PN :
Zpracoval

funkce

Podpis:

Datum:

Schválil za mlýn:

funkce

Zpracoval

funkce

 

Identifikace výrobku
Tržní druh Obchodní název výrobku Zařazení dle vyhlášky

zákona o potravinách č.110/97Sb.

Jiná označení
Pšeničná mouka hladká polohrubá   Pšeničná mouka polohrubá T 400
Charakteristika výrobku
Popis výrobku Účel (Cílový trh) Způsob použití Trvanlivost
Mlýnský výrobek získaný mletím pšenice a tříděný podle velikosti částic a obsahu minerálních látek (popel). Surovina pro výrobu pekárenských výrobků Určeno k další tepelné úpravě. 6 měsíců

od data výroby

Jakostní parametry výrobku
Smyslové požadavky Fyzikálně chemické požadavky
Barva jemný bílý prášek s nažloutlým odstínem Vlhkost, % nejvýše 15,0 ČSN 560512
Vůně typická moučná vůně, bez nepříjemného pachu Popel v  suš., % nejvýše 0,50 ČSN 560512
Chuť typická moučná chuť, bez   nahořklé, nakyslé nebo cizí pachuti Mokrý lepek v  suš., % nejméně 24,0 ČSN 560512
Granulace, %   ČSN 560512
Škůdci bez přítomnosti škůdců v jakémkoli stádiu propad 257 µm nejméně 96,0
    propad 162 µm nejvýše 75,0
ZDRAVOTNÍ   NEZÁVADNOST
Mikrobiologické požadavky

vyhovují Nařízení č.2073/2005/ES o mikrobiologických kritériích na potraviny (ve znění pozdějších předpisů)

Chemické požadavky : vyhovují   Nařízení č.1881/2006, stanoví limity kontaminujících látek a Nařízení ES č.396/2005, stanoví maximální limity reziduí pesticidů v potravinách a krmivech
PRUMĚRNÉ VÝŽIVOVÉ HODNOTY   ( ve 100 g výrobku)
Energetická hodnota 1459 KJ Bílkoviny 9,9 g
Sacharidy 73,5 g
Tuky 1,1 g
BALENÍ A DODÁVÁNÍ
Typ balení Podmínky balení a dodávání

Přeprava i obaly splňují veškeré hygienické požadavky pro potraviny.

volně bezobalová přeprava

v cisternách

Před každou nakládkou je provedena kontrola způsobilosti cisterny

Na vyžádání je dodáván certifikát čistoty cisteren.

pytlované Hmotnost balení:

Pytle uzavřené šitím , lepením nebo se používají ventilové pytle.

spotřebitelské balení Hmotnost balení:

Skupinovém balení po … kusech, dodávané na paletách … kg balené v  ……

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ
Výrobky se skladují u dodavatele i zákazníka :

 • v čistých silech na mouku,
 • v suchých a čistých prostorách, dobře větratelných, relativní vlhkost maximálně   75 %.
ZNAČENÍ VÝROBKU
Výrobky jsou označeny na spotř. balení 1kg, na pytlích nebo u bezobalové přepravy na průvodních dokladech   následovně:

 • název druhu, skupiny nebo podskupiny potraviny (+ případně obchodní název výrobku)
 • obchodní jméno   výrobce a jeho adresa
 • hmotnost
 • datum minimální trvanlivosti
 • pouze spotřebitelské balení:údaj o způsobu skladování (v suchých a čistých skladech s relativní vlhkostí max.75%)
 • pouze spotřebitelské balení: EAN kód
 • pouze spotřebitelské balení: údaj o složení (pšenice potravinářská, výrobek obsahuje lepek)
 • pouze spotřebitelské balení a pytlované: symbol znehodnocení obalu
 • spotřebitelské balení a pytlované: symbol materiálové identifikace
PRŮVODNÍ DOKLADY O VÝROBKU
Typ dokladu způsob předání
Faktura dodací list řidič s dodávkou
Certifikát jakosti (na vyžádání) řidič s dodávkou