SPECIFIKACE VÝROBKU (SV 18)

SPECIFIKACE VÝROBKU (SV)

SV 18

  Název výrobku:

PŠENIČNÉ KLÍČKY KRMNÉ

Číslo výtisku:
Nahrazuje: –
Číslo PN :
Zpracoval Podpis: Schválil za mlýn: Zpracoval
 Funkce  Datum:  Funkce  Funkce

 

Identifikace výrobku
Tržní druh Obchodní název výrobku Zařazení dle vyhlášky zákona o krmivech č . 91/96

ve znění pozdějších předpisů.

Jiná označení
Krmná surovina: Pšeničné klíčky krmné Krmná surovina
Charakteristika výrobku
Popis výrobku Způsob použití Trvanlivost do
Vedlejší výrobek z mouky. Obsahuje převážně pšeničné klíčky, mačkané nebo v jiné formě, na nichž mohou ještě ulpívat částice endospermu, oplodí a osemení. Surovina pro výrobu krmných směsí. 3 měsícůod data výroby
Jakostní parametry výrobku
Smyslové požadavky Fyzikálně chemické požadavky
Barva světle žlutá s podílem bílé mouky a světle hnědých otrub Vlhkost, % nejvýše 14,0 dle metodiky   vyhlášky č.222/96Sb.ve znění pozdějších předpisů
Popel nerozp. V HCl, g/kg nejvýše 22,0
Pach po pšenici
Škůdci bez přítomnosti živých škůdců
požadavky na chemickou a biologickou čistotu
Vyhovují požadavkům vyhlášce Ministerstva zemědělství. č.451/2000 Sb. uvedené v příloze č.1 ač.2,(ve znění pozdějších předpisů).
BALENÍ A DODÁVÁNÍ
Typ balení Podmínky balení a dodáváníPřeprava i obaly splňují veškeré hygienické požadavky pro krmné suroviny.
Pytlované Hmotnost balení:Pytle uzavřené šitím , lepením nebo se používají ventilové pytle
PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ
Výrobky se skladují u dodavatele i zákazníka v suchých, čistých a dobře větratelných prostorech.
ZNAČENÍ VÝROBKU
Výrobky jsou označeny na pytlích nebo na souvisejících dokumentech následovně :

  • název krmné suroviny
  • obchodní jméno a sídlo výrobce
  • registrační číslo výrobce
  • hmotnost
  • datum výroby
  • datum minimální trvanlivost
  • deklarace jakostních znaků: dusíkaté látky, tuk
  • účel užití: Určeno pro výrobu krmných směsí nebo pro přímé zkrmování.
PRŮVODNÍ DOKLADY O VÝROBKU
Typ dokladu způsob předání
Faktura dodací list řidič s dodávkou
Certifikát jakosti (na vyžádání) řidič s dodávkou