O svazu

Svaz průmyslových mlýnů ČR

Od listopadu 1990 je profesní organizací mlýnských podniků a těstáren s průmyslovým charakterem výroby a to bez ohledu na velikost kapacit. Obhajuje zájmy svých členů ve styku s orgány státu, nevládními organizacemi a při tvorbě legislativy. Poskytuje, případně zprostředkovává, odborné, legislativní, marketingové služby a odborné vzdělávání. Propaguje obor na veřejnost. Svaz je rozhodujícím zpracovatelem obilí pro lidskou výživu v ČR, výrobcem mlýnských výrobků a těstovin. Usiluje o trvalý růst technické úrovně výroby u svých členů a odborné úrovně jejich pracovníků. Je přímým organizátorem odborného vzdělávání a rekvalifikace. Vydává a udržuje Pravidla výrobní a hygienické praxe pro mlýny a těstárny a podnikové normy na mlýnské výrobky.

Dnes má svaz celkem 28 členů a zahrnuje 32 průmyslových mlýnů, 4 průmyslové těstárny, 2 podnikatelské subjekty z oblasti služeb pro mlýny a 7 fyzických osob z řad odborníků. Členové svazu dále ovládají 23 průmyslových pekáren.

Svaz je členem Potravinářské komory ČR, spolupracuje s Agrární komorou ČR a je členem Evropské asociace mlýnů GAM. V těchto organizacích zastupuje české mlýny. Pro své členy pořádá odborné semináře, vydává odborný časopis Mlynářské noviny, mlynářskou ročenku a odborné publikace. Při tom spolupracuje s odborníky z oblasti vědy, výzkumu a vývoje.

Znak svazu