SPECIFIKACE VÝROBKU (SV 16)

 

SPECIFIKACE VÝROBKU (SV)

SV 16

  Název výrobku:

Krmná surovina:

PŠENIČNÁ MOUKA KRMNÁ

Číslo výtisku:
Nahrazuje: –
Číslo PN :
Zpracoval Podpis: Schválil za mlýn: Zpracoval
funkce Datum: funkce funkce

 

Identifikace výrobku
Tržní druh Obchodní název výrobku Zařazení dle vyhlášky zákona

o krmivech č . 91/96

ve znění pozdějších předpisů.

Jiná označení
Krmná surovina: Pšeničná mouka krmná   Krmná surovina  
Charakteristika výrobku
Popis výrobku Způsob použití Trvanlivost
Vedlejší výrobek z mouky získaný proséváním z předčištěné pšenice. Obsahuje převážně částice oplodí, osemení a aleuronové vrstvy, z níž je odstraněno méně endospermu než z otrub. Surovina pro výrobu krmných směsí. 4 měsíce

od data výroby

Jakostní parametry výrobku
Smyslové požadavky Fyzikálně chemické požadavky
Barva světle hnědá až hnědá, podle barvy slupky zpracované pšenice Vlhkost, % nejvýše 14,0 dle metodiky   vyhlášky č.222/96Sb.

ve znění pozdějších předpisů

Popel nerozp. V HCl, g/kg nejvýše 22,0
Pach po pšenici    
Škůdci bez přítomnosti živých škůdců    
požadavky na chemickou a biologickou čistotu
Vyhovují požadavkům vyhlášce Ministerstva zemědělství. č.451/2000 Sb. uvedené v příloze č.1 ač.2,

(ve znění pozdějších předpisů).

BALENÍ A DODÁVÁNÍ
Typ balení Podmínky balení a dodávání

Přeprava i obaly splňují veškeré hygienické požadavky pro krmné suroviny.

Pytlované Hmotnost balení:

Pytle uzavřené šitím , lepením nebo se používají ventilové pytle

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ
Výrobky se skladují u dodavatele i zákazníka v suchých, čistých a dobře větratelných prostorech.
ZNAČENÍ VÝROBKU
Výrobky jsou označeny na pytlích nebo na souvisejících dokumentech následovně :

  • název krmné suroviny
  • obchodní jméno a sídlo výrobce
  • registrační číslo výrobce
  • hmotnost
  • datum výroby
  • datum minimální trvanlivost
  • deklarace jakostních znaků: vláknina
  • účel užití: Určeno pro výrobu krmných směsí nebo pro přímé zkrmování.
PRŮVODNÍ DOKLADY O VÝROBKU
Typ dokladu způsob předání
Faktura dodací list řidič s dodávkou
Certifikát jakosti (na vyžádání) řidič s dodávkou