Category «Valná hromada svazu»

Přehled o hospodaření svazu 2013

Plán/skutečnost 2013 Plán 2013 Skutečnost 2013 Celkové příjmy 1 260 000,00 1 267 706,05 Z toho členské příspěvky 100 000,00 115 000,00 Služby členům 1 100 000,00 1 152 691,41 Inzerce a prodej MN 60 000,00 31 000,00 Jiné příjmy — 72 000,00 Celkové výdaje 1 260 000,00 1 418 429,14 Z toho osobní náklady — 45 882,00 Publikační činn. 350 000,00 289 416,00 Odborná lit. 10 000,00 1 000,00 Služby PKČR 160 000,00 119 000,00 Příspěvky GAM 200 000,00 …

Plnění usnesení VH 2013

SVAZ PRŮMYSLOVÝCH MLÝNŮ ČR Marie Cibulkové 394/19, 140 00 Praha 4 PLNĚNÍ USNESENÍ z valné hromady Svazu průmyslových mlýnů ČR, konané dne 27. června 2013 v Nupakách u Prahy 1) Zajistit informační činnost : poskytovat členům aktuální informace podle potřeby, informace byly poskytovány prostřednictvím Mlynářských novin, dále na dvou organizovaných setkáních mlýnských podnikatelů a individuálně po telefonu, nebo jednání …

Návrh usnesení VH 2014

SVAZ PRŮMYSLOVÝCH MLÝNŮ ČR Marie Cibulkové 394/19, 140 00 Praha 4 Návrh USNESENÍ z valné hromady Svazu průmyslových mlýnů ČR, konané dne 5. června 2014 v hotelu Zlatá Štika v Pardubicích   Valná hromada Svazu průmyslových mlýnů ČR po projednání schváleného programu a diskusi: A – schvaluje 1. Zprávu představenstva svazu od poslední valné hromady přednesenou, předsedou  svazu Ing. Pavlem …

Před valnou hromadou 2014

Valná hromada Svazu průmyslových mlýnů ČR se letos sejde 5. června v Pardubicích. Stejně jako v minulých letech očekáváme, že se jednání zúčastní i představitelé mlýnských podniků, které nejsou členy svazu. Společných problémů k projednání je stále dost a proto je tak důležité sladit stanoviska a cesty jejich řešení. Situace v našem oboru je již přes dva roky velmi napjatá. …