Informace únor 2015

 

Tržní informace

  1. Týden 2015
Cena ke dni       (EUR/t) Cena před týdnem (EUR/t) Cena před měsícem (EUR/t)
Paris / MATIF (20.02.15)
Pšenice potravinářská březen 2015 185,5 187 199
Pšenice potravinářská květen 2015 188 189 199
Pšenice krmná březen 2015 120 122 127
Pšenice krmná květen 2015 123 125 129
Hamburg / HG (17.02.15)
Pšenice potravinářská B 196,5 194 202
Pšenice potravinářská A 214 209 216
Pšenice potravinářská E 236 x 244
Žito potravinářské 160 157 163
Pšenice krmná 189 186 191
Pšeničné otruby volné 138 137 135,5
Berlin / MPB (17.02.15)
Pšenice potravinářská B 177 172 180
Pšenice potravinářská A 185 185 194
Pšenice potravinářská E 215 215 222
Žito potravinářské (FN 120 s) 145 143 145
Pšenice krmná 171 167 172
Pšeničné otruby  
Dresden / MPB (17.02.15)
Pšenice potravinářská B 170 175 175
Pšenice potravinářská A 182 185 785
Pšenice potravinářská E 195 205 205
Žito potravinářské (FN 150 s) 135 140 140
Pšenice krmná 160 160 165
Pšeničné otruby  
Kurs měny (20.02.15)
CZK / EUR 27,505 27,640 27,845

Komentář:

Situace na trzích je v posledních několika týdnech stabilní.

Na německých burzách je zajímavé si povšimnout vysoké ceny krmné pšenice (v porovnání s MATIF).Rozdíly v cenách mezi českým a německým trhem představují stálý potenciál pro vývoz.

Ceny na plodinové burze Brno (3. – 17.2.):

parita FCA      parita DPP

Pšenice potravinářská                       4418 Kč/t        4539 Kč/t

Pšenice krmná                                   3938 Kč/t        3968 Kč/t

Odborný program na rok 2015:

Jak jsme vás informovali v poslední informaci pro členy, připravujeme na první pololetí 2015 dva odborné semináře pro managementy mlýnů zaměřené na problematiku lepku a kontaminantů. Na připravované semináře jsme upozornili i v rámci technologické konference pořádané společně s firmou Bühler 12.2. v Průhonicích.

Vzhledem k tomu, že k tématu lepek se také ve spolupráci s Podnikatelským svazem Pekařů a cukrářů ČR připravuje poměrně rozsáhlá kampaň a toto téma se stává velmi diskutovaným, rozhodli jsme se mu věnovat druhý ze seminářů, který by se měl uskutečnit na přelomu května a června, kde budeme snad moci shrnout i reakce, které se v široké diskusi vyskytnou (do projektu se také zapojilo Žitné Centrum (www.zitnecentrum.cz), kde zaznamenáváme poměrně velké množství takových reakcí).

Na první seminář, který se bude konat 15. dubna 2015 (místo konání upřesníme podle počtu zájemců) jsme naopak zařadili téma kontaminantů. Zaměříme se na mykotoxiny a rezidua pesticidů a to nejen na odborné chemicko-technologické rovině ale také na rovině legislativní, kde v poslední době probíhají poměrně významné události. V tomto kontextu chceme probrat evropskou i českou legislativu týkající se integrované ochrany rostlin (IOR) a Národního akčního plánu na snížení používání pesticidů v ČR (NOP). Vzhledem k tomu, že se jedná o závazné legislativní normy, které nově definují přístup k ochraně rostlin včetně obilovin a které se zatím u nás zjevně zdaleka ne vždy dodržují, považujeme za nutné se s nimi blíže seznámit. Může se zdát, že jsou to normy týkající se výlučně pěstitelů, ale vzhledem k tomu, že za potravinářské výrobky a jejich bezpečnost směrem ke konzumentům ručíme my, měli bychom je znát, rozumět jejich smyslu a jejich plnění po našich dodavatelích vyžadovat. Budeme to totiž my, kteří za případné nálezy kontaminantů v našich výrobcích budeme postihováni.

Prosíme o upřesnění počtu vašich pracovníků, kteří se budou semináře účastnit, abychom mohli tomuto počtu připravovaný seminář přizpůsobit.

 

Aktuálně:

Valná hromada SPM ČR, která bude schvalovat nové stanovy ve smyslu nového občanského zákoníku (NOZ) a která bude také volební, se bude konat ve čtvrtek 14. května 2015.

V příloze zasíláme výtah ze Zpravodaje Potravinářské komory č. 7, který pro Vás zpracovala Martina Bajerová.

 

V Praze 23.22015

Pavel Skřivan