Informace únor 2015

Informace pro členy Svazu průmyslových mlýnů – únor 2015 (I)

 

Tržní informace

  1. Týden 2015
Cena ke dni       (EUR/t) Cena před týdnem (EUR/t) Cena před měsícem (EUR/t)
Paris / MATIF (30.01.15)
Pšenice potravinářská březen 2015 186 199 199
Pšenice potravinářská květen 2015 188 199 199
Pšenice krmná březen 2015 123 129 135
Pšenice krmná květen 2015 124 130 136
Hamburg / HG (03.02.15)
Pšenice potravinářská B 192 201 208
Pšenice potravinářská A 207 215 220
Pšenice potravinářská E 227 241 248
Žito potravinářské 155 160 166
Pšenice krmná 186 190 192
Pšeničné otruby volné 139 134 133
Berlin / MPB (03.02.15)
Pšenice potravinářská B 170-175 182 180
Pšenice potravinářská A 185 196 195
Pšenice potravinářská E 215 235 220
Žito potravinářské (FN 120 s) 145 145 138-140
Pšenice krmná 165 174 170
Pšeničné otruby  
Dresden / MPB (03.02.15)
Pšenice potravinářská B 170 175 x
Pšenice potravinářská A 180 188 185
Pšenice potravinářská E 210 205 x
Žito potravinářské (FN 150 s) 140 140 145
Pšenice krmná 160 x x
Pšeničné otruby  
Kurs měny (04.02.15)
CZK / EUR 27,77 27,865 27,675

Komentář:

Přes negativní očekávání, která se objevila na přelomu roku a byla i medializována, došlo v posledním týdnu po dlouhé době k významnějšímu poklesu cen pšenice na trzích.  Důvodem jsou příznivé zprávy o sklizni na jižní polokouli, zejména v Argentině a Brazílii. Projevilo se to jak na MATIF, tak na sledovaných německých burzách. (Ceny, které zaznamenaly pokles o více než 10 EUR, jsou označeny modře.) Na závěry o trendu ve vývoji ceny je však ještě velmi brzy a v dlouhodobém horizontu stále platí, že pro dlouhodobý významný pokles cen zatím nejsou reálné důvody. V prognózách a promítání poklesu do cen mouk buďme opatrní.

Odborný program na rok 2015:

V souladu s tím, jak plánujeme odborné semináře pro managementy mlýnů (viz plán akcí SPM na rok 2015, který jsme zasílali přílohou k informaci 8.12 2014) upřesňujeme zaměření hlavních témat na problematiku lepku a kontaminantů (plánované semináře 1 a 2). Jedná se o témata, která neustále nabývají na aktuálnosti, zahajujeme v tomto směru také spolupráci s Podnikatelským svazem pekařů a cukrářů ČR.

Hlavní otázky, na které bychom měli hledat co nejkvalifikovanější odpovědi, jsou:

Co je celiakie? Jaké další choroby souvisejí s těmito proteiny (lepkem)? Je lepek zdravotní zátěž pro každého, nebo pouze pro část populace? Jak se na věc dívá současná medicína? Mění se nějak pohled na význam pšenice, žita, ječmene či ovsa v lidské výživě? Platí ještě stále pravidlo, že právě obiloviny by měly být základem naší stravy? Proti obavám z lepku stojí prokazatelně pozitivní zdravotní vliv některých složek vlákniny obilovin. Jak se tedy k obilovinám ve výživě postavit?

Toto téma se diskutuje v poslední době velmi intenzivně a měli bychom se na ně podívat podrobně, bez předsudků a informovaně.

A v oblasti potenciálních kontaminantů:

Jaké jsou možnosti hubení hub parazitujících na obilovinách? Jaké fungicidy se dnes používají a jaké jsou alternativy? Jaká jsou zdravotní rizika jak pro člověka, tak pro zvířata, kterým se rezidua těchto látek dostávají do potravy? Nakolik fungicidy skutečně potlačují růst plísní a snižují tak potenciální obsah mykotoxinů v obilovinách?

Stojí tu proti sobě dvě toxikologická nebezpečí – na jedné straně mykotoxiny, produkty plísní parazitujících na obilovinách, z nichž některé představují skutečně velmi vážná zdravotní rizika, na druhé straně fungicidní přípravky, které sice růst některých plísní potlačují, ale pokud proniknou do potravin nebo krmiv, představují také velká zdravotní rizika.

Jaký je současný pohled na tuto problematiku očima různých odborníků, co znamená integrovaná ochrana rostlin a jaké jsou její legislativní rámce?

To jsou otázky, které je třeba si položit a hledat na ně kvalifikované odpovědi.

Rádi bychom oba semináře plánované na první pololetí zaměřili tak, aby pro Vás byly co nejzajímavější a také nejpřínosnější.

Proto Vás prosím, pokud máte k tématům již teď náměty a dotazy, které byste chtěli zodpovědět, posílejte je prosím na náš e-mail: info@svazmlynu.cz nebo pavel.skrivan.spm@email.cz .

 

Aktuálně:

Znovu připomínáme setkání podnikatelských subjektů mlýnského průmyslu ČR 11. a 12.2 v Průhonicích, v jehož rámci proběhne technologický seminář pořádaný ve spolupráci SPM ČR a společnosti Bühler.