Žňové zpravodajství AK ČR 2014 č.9

Žňové zpravodajství AK ČR 2014,  č. 9

Obiloviny

K 1. 9. 2014 bylo sklizeno 93 % ploch. Zbývá sklidit posledních 86 tis. ha. Deštivé počasí již značně oddaluje dokončení žní. Za uplynulý týden se sklidilo průměrně téměř 27 tis. ha denně.

V kraji Vysočina zbývá sklidit ještě 17 %, Karlovarském 16 %, Jihočeském více než 14 %, Moravskoslezském 11 %, Plzeňském 9 %, Pardubickém 8 % a Libereckém 69 %. V ostatních krajích zbývá jen několik procent. Hotovo však není v žádném kraji. Nevážnější je situace v Jihočeském kraji, kde zbývá ke sklizni 20 tis. ha a rozmočená půda neumožňuje nasazení sklizňové techniky.

Zvyšují se sklizňové ztráty a dále se zhoršila kvalita sklizeného zrna. Dosavadní sklizeň 7,6 mil. t naznačuje, že letošní sklizeň bude druhá nejvyšší od r. 2002. V roce 2004 byla 8,2 mil. t.

Pšenice ozimé zbývá sklidit 52 tis. ha, to je necelých 7 %. V Jihočeském kraji zbývá však sklidit ještě 26 % a v kraji Vysočina 23 %. Je zřejmé, že dosavadní sklizeň 4,8 mil. t již překročila dosud nejvyšší sklizeň od r. 2002. V roce v 2004 byla téměř 4,8 mil. t.

Sklizeň jarního ječmene se chýlí ke konci, zbývá necelých 6 tis. ha, to je cca 2 % ploch. Největší nedodělky jsou v krajích Moravskoslezském 1 300 ha, Jihočeském 800 ha a Středočeském 700 ha. Podle dosud sklizeného množství necelých 1,4 mil. t bude letošní sklizeň patřit k spíše průměrným úrodám. Je to způsobeno poměrně nízkou sklizňovou plochou 248 tis. ha. Např. v roce 2009 byla ještě 320 tis. ha a v r. 2003 dokonce 451 tis. ha. Sestupná tendence je zřejmá i když se letos zastavila.

U žita zbývá sklidit 3 600 ha, což je ale 14 % z celkové sklizňové plochy. Největší plochy jsou sklizeny v krajích Jihočeském 1 000 ha, na Vysočině 900 ha a v kraji Plzeňském 400 ha. Celková sklizeň zřejmě nedosáhne loňské úrovně 147 tis. t v důsledku nízké sklizňové plochy.

U ovsa zbývá sklidit 8 tis. ha, to je 19 %. Největší plochy jsou sklizeny v krajích Jihočeském 2 500 ha, na Vysočině 1 500 ha a v kraji Plzeňském 1 000 ha. Pokud se podaří všechen oves sklidit, bude to třetí nejvyšší úroda od r. 2002.

U triticale zbývá sklidit 9 tis. ha, což je 18 %. Nejvíce je sklizeno v Jihočeském kraji 2 100 ha a na Vysočině 1 700 ha.

U jarní pšenice zbývá sklidit 7 400 ha, to je 16 %. Nejvíce je sklizeno v krajích Plzeňském 1 500 ha, Jihočeském 1 400 ha a Středočeském 1 000 ha. Letošní sklizeň bude po loňské poměrně nízké úrodě patřit spíše k průměrným. Podílí se na tom nízká sklizňová plocha.

Sklizeň ozimého ječmene prakticky skončila na necelých 594 tis. t. Větší sklizeň od r. 2002 byla v r. 2004 – 596 tis. t, 2007 – 623 tis. t, 2008 – 6960 tis. t a 2009 649 tis. t.

Sklizeň řepky

Sklizeň řepky převýšila 1,5 mil. t při výnosu 4,02 t/ha. Skončila dosud nejvyšší sklizní i při nižší sklizňové ploše než v loňském roce ale s rekordním výnosem 4,02 t/ha.

 Svaz průmyslových mlýnů ČR upozorňuje na problémy s kvalitou potravinářské pšenice a žita. Pšenice má nízký obsah lepku a nevyhovující jsou i jeho vlastnosti. Později sklízené partie pšenice a sklizeň žita, mají nízké číslo poklesu.  I přes lokální rozdíly, jsou obavy z nedostatku těchto obilovin v potřebné kvalitě. Technologické úpravy k dosažení vyhovující kvality výrobků budou velmi nákladné. Podobné problémy s kvalitou jsou i v Německu a v dalších zemích Evropy. Proto se předpokládá export partií s vyhovující kvalitou a zhoršení tržní situace u nás. Svaz průmyslových mlýnů doporučuje mlýnským organizacím včasné zajištění potřebného množství pšenice a žita na celý marketingový rok.   

Tabulky MZe

ČR CELKEM Pšenice ozimá Pšenice jarní Ječmen ozimý Ječmen jarní    Žito    Oves Tritikále Ob. celkem    Řepka  
Celkově ke sklizni (ha) 790 690 45 251 102 928 247 791 25 136 42 289 48 499 1 302 584 389 298
Sklizeno ke dni aktualizace (ha) 738 443 37 829 102 852 242 247 21 540 34 250 39 563 1 216 724 388 856
Podíl sklizených ploch (%) 93,39 83,60 99,93 97,76 85,69 80,99 81,57 93,41 99,89
Celkově sklizeno (t) 4 825 091 206 287 593 592 1 389 468 121 343 149 205 226 767 7 511 753 1 564 969
Průměrný výnos (t/ha) 6,53 5,45 5,77 5,74 5,63 4,36 5,73 6,17 4,02

 

 

KAZV Praha Pšenice ozimá Pšenice jarní Ječmen ozimý Ječmen jarní    Žito    Oves Tritikále Ob. celkem    Řepka  
Celkově ke sklizni (ha) 168 982 13 060 21 618 50 535 4 126 5 681 6 501 270 503 84 198
Sklizeno ke dni aktualizace (ha) 166 272 12 026 21 546 49 739 3 954 5 144 5 700 264 381 84 032
Podíl sklizených ploch (%) 98,4 92,08 99,67 98,42 95,83 90,55 87,68 97,74 99,8
Celkově sklizeno (t) 1 126 466 71 539 120 306 278 524 23 618 22 209 31 275 1 673 937 339 098
Průměrný výnos (t/ha) 6,77 5,95 5,58 5,6 5,97 4,32 5,49 6,33 4,04

 

 

KAZV Jihočeský kraj Pšenice ozimá Pšenice jarní Ječmen ozimý Ječmen jarní    Žito    Oves Tritikále Ob. celkem    Řepka  
Celkově ke sklizni (ha) 77 187 3 624 15 537 16 756 4 146 9 524 10 060 136 834 44 160
Sklizeno ke dni aktualizace (ha) 65 120 2 230 15 537 15 910 3 100 7 050 7 890 116 837 44 160
Podíl sklizených ploch (%) 84,4 61,5 100 95 74,8 74 78,4 85,4 100
Celkově sklizeno (t) 415 465 11 328 86 949 88 300 18 755 32 571 46 156 699 524 172 754
Průměrný výnos (t/ha) 6,38 5,08 5,6 5,55 6,05 4,62 5,85 5,98 3,91

 

 

KAZV Plzeňský kraj Pšenice ozimá Pšenice jarní Ječmen ozimý Ječmen jarní    Žito    Oves Tritikále Ob. celkem    Řepka  
Celkově ke sklizni (ha) 57 190 3 502 16 287 11 238 2 271 6 485 6 378 103 351 32 454
Sklizeno ke dni aktualizace (ha) 52 509 2 064 16 283 10 843 1 848 5 550 5 264 94 361 32 442
Podíl sklizených ploch (%) 91,8 58,94 99,98 96,49 81,37 85,58 82,53 91,3 99,96
Celkově sklizeno (t) 332 350 9 561 89 316 62 127 10 857 21 118 33 704 559 033 133 453
Průměrný výnos (t/ha) 6,33 4,63 5,49 5,73 5,88 3,81 6,4 5,92 4,11

 

 

KAZV Jihomoravský kraj Pšenice ozimá Pšenice jarní Ječmen ozimý Ječmen jarní  Žito    Oves Tritikále Ob. celkem    Řepka  
Celkově ke sklizni (ha) 110 874 4 367 5 834 33 956 2 081 1 220 2 131 160 463 39 231
Sklizeno ke dni aktualizace (ha) 107 770 4 280 5 834 33 650 1 921 1 124 2 112 156 690 39 035
Podíl sklizených ploch (%) 97,2 98 100 99,1 92,3 92,1 99,1 97,6 99,5
Celkově sklizeno (t) 614 286 17 975 34 012 171 617 9 988 4 382 9 503 861 763 156 139
Průměrný výnos (t/ha) 5,7 4,2 5,83 5,1 5,2 3,9 4,5 5,5 4

 

 

KAZV Vysočina Pšenice ozimá Pšenice jarní Ječmen ozimý Ječmen jarní    Žito    Oves Tritikále Ob. celkem    Řepka  
Celkově ke sklizni (ha) 69 762 3 467 11 364 34 286 4 965 6 010 5 756 135 610 40 167
Sklizeno ke dni aktualizace (ha) 53 601 2 078 11 364 33 681 4 030 4 444 4 030 113 228 40 167
Podíl sklizených ploch (%) 77 60 100 98 81 74 70 83 100
Celkově sklizeno (t) 342 820 10 699 71 180 192 879 25 021 22 135 24 563 689 297 161 141
Průměrný výnos (t/ha) 6,4 5,1 6,3 5,7 6,2 5 6,1 6 4

 

 

 

KAZV Královehradecký kraj Pšenice ozimá Pšenice jarní Ječmen ozimý Ječmen jarní    Žito    Oves Tritikále Ob. celkem    Řepka  
Celkově ke sklizni (ha) 52 834 3 526 8 217 8 334 2 027 1 880 4 295 81 113 25 183
Sklizeno ke dni aktualizace (ha) 52 287 3 280 8 217 8 334 1 972 1 677 4 055 79 824 25 168
Podíl sklizených ploch (%) 98,96 93,02 100 100 97,29 89,2 94,41 98,41 99,94
Celkově sklizeno (t) 384 019 19 011 50 756 55 661 11 560 8 273 25 199 554 478 104 013
Průměrný výnos (t/ha) 7,34 5,8 6,18 6,68 5,86 4,93 6,21 6,95 4,13

 

 

KAZV Pardubický kraj Pšenice ozimá Pšenice jarní Ječmen ozimý Ječmen jarní    Žito    Oves Tritikále Ob. celkem    Řepka  
Celkově ke sklizni (ha) 50 020 2 521 5 394 15 852 668 2 203 5 112 81 770 27 988
Sklizeno ke dni aktualizace (ha) 47 050 1 340 5 394 15 612 599 1 465 4 055 75 515 27 988
Podíl sklizených ploch (%) 94,06 53,14 100 98,49 89,67 66,5 79,32 92,35 100
Celkově sklizeno (t) 320 931 7 620 32 899 98 632 3 175 7 097 24 508 494 861 111 326
Průměrný výnos (t/ha) 6,82 5,69 6,1 6,32 5,3 4,84 6,04 6,55 3,98

 

 

KAZV Liberecký kraj Pšenice ozimá Pšenice jarní Ječmen ozimý Ječmen jarní    Žito    Oves Tritikále Ob. celkem    Řepka  
Celkově ke sklizni (ha) 10 647 1 193 2 114 2 426 882 1 456 1 911 20 629 5 886
Sklizeno ke dni aktualizace (ha) 10 152 1 171 2 114 2 296 858 1 206 1 589 19 386 5 854
Podíl sklizených ploch (%) 95,35 98,16 100 94,64 97,28 82,83 83,15 93,97 99,46
Celkově sklizeno (t) 68 628 6 429 12 134 12 123 3 672 5 138 6 165 114 289 23 065
Průměrný výnos (t/ha) 6,76 5,49 5,74 5,28 4,28 4,26 4,45 5,89 3,94

 

 

 

KAZV Moravskoslezský kraj Pšenice ozimá Pšenice jarní Ječmen ozimý Ječmen jarní    Žito    Oves Tritikále Ob. celkem    Řepka  
Celkově ke sklizni (ha) 39 151 1 268 4 917 12 300 1 013 2 457 1 873 62 979 20 382
Sklizeno ke dni aktualizace (ha) 35 013 913 4 917 10 955 929 1 919 1 584 56 230 20 382
Podíl sklizených ploch (%) 89,43 72 100 89,07 91,71 78,1 84,57 89,28 100
Celkově sklizeno (t) 221 956 5 047 31 125 62 366 3 030 8 295 8 929 340 748 83 997
Průměrný výnos (t/ha) 6,34 5,53 6,33 5,69 4,14 4,32 5,64 6,06 4,12

 

 

KAZV Olomoucký kraj Pšenice ozimá Pšenice jarní Ječmen ozimý Ječmen jarní    Žito    Oves Tritikále Ob. celkem    Řepka  
Celkově ke sklizni (ha) 50 523 2 105 3 189 32 473 1 080 1 693 1 590 92 653 26 051
Sklizeno ke dni aktualizace (ha) 47 865 2 102 3 189 32 288 913 1 527 1 127 89 011 26 051
Podíl sklizených ploch (%) 94,74 99,86 100 99,43 84,54 90,19 70,88 96,07 100
Celkově sklizeno (t) 359 018 13 613 19 621 216 243 5 093 6 708 6 458 626 754 107 987
Průměrný výnos (t/ha) 7,5 6,48 6,15 6,7 5,58 I.00 5,73 7,04 4,15

 

 

KAZV Zlínský kraj Pšenice ozimá Pšenice jarní Ječmen ozimý Ječmen jarní    Žito    Oves Tritikále Ob. celkem    Řepka  
Celkově ke sklizni (ha) 31 826 1 869 2 873 9 063 93 1 291 624 47 639 14 943
Sklizeno ke dni aktualizace (ha) 31 334 1 846 2 873 9 063 93 1 291 624 47 124 14 941
Podíl sklizených ploch (%) 98,45 98,77 100 100 100 100 100 98,92 100
Celkově sklizeno (t) 230 138 9 892 16 446 59 960 520 4 557 2 694 324 207 60 897
Průměrný výnos (t/ha) 7,34 5,36 5,72 6,62 5,59 3,53 4,32 6,88 4,08

 

 

 

 

 

KAZV Ústecký kraj Pšenice ozimá Pšenice jarní Ječmen ozimý Ječmen jarní    Žito    Oves Tritikále Ob. celkem    Řepka  
Celkově ke sklizni (ha) 60 866 4 369 3 865 17 015 985 1 136 999 89 235 22 826
Sklizeno ke dni aktualizace (ha) 59 649 4 151 3 865 16 845 867 1 011 929 87 317 22 826
Podíl sklizených ploch (%) 98 95 100 99 88 89 93 97,8 100
Celkově sklizeno (t) 345 964 22 000 20 098 77 487 3 815 4 044 4 273 477 681 89 021
Průměrný výnos (t/ha) 5,8 5,3 5,2 4,6 4,4 4 4,6 5,47 3,9

 

 

KAZV Karlovarský kraj Pšenice ozimá Pšenice jarní Ječmen ozimý Ječmen jarní    Žito    Oves Tritikále Ob. celkem    Řepka  
Celkově ke sklizni (ha) 10 828 380 1 719 3 557 799 1 253 1 269 19 805 5 829
Sklizeno ke dni aktualizace (ha) 9 821 348 1 719 3 031 456 842 604 16 821 5 810
Podíl sklizených ploch (%) 90,7 91,58 100 85,21 57,07 67,2 47,6 84,93 99,67
Celkově sklizeno (t) 63 050 1 573 8 750 13 549 2 239 2 678 3 340 95 179 22 078
Průměrný výnos (t/ha) 6,42 4,52 5,09 4,47 4,91 3,18 5,53 5,66 3,8

 

 

 

 

 

V Praze 2. září 2014                                                     Zpracoval: Ing. Jan Záhorka, tel: 606 755 026

zahorka@akcr.cz

 

 

Žňové zpravodajství AK ČR 2014, č. 8

Obiloviny

K 25. 8. bylo sklizeno téměř 80 % ploch obilovin, loni k 27. 8. Již 94 %. Deštivé počasí sklizeň výrazně zpomalilo. Náskok proti loňsku byl ztracen a v minulém týdnu se sklízelo v průměru pouze 9 tis. ha denně. V plném tempu to bylo 49 tis. ha. Více jak 90% ploch mají sklizeno moravské kraje kromě Moravskoslezského. Méně než tři třetiny mají sklizeno kraje Jihočeský, Vysočina, Pardubický, Liberecký, Moravskoslezský a Karlovarský (jen 41%).

Poslední hektary ozimého ječmene zbývá sklidit v krajích Středočeském, Plzeňském, Moravskoslezském a Zlínském. Dokončení sklizně bránilo již jen počasí. Zvýšení celkové sklizně oproti loňsku o 112 tis. tun bylo dosaženo výhradně zvýšením hektarového výnosu.

Sklizeň ozimé pšenice dosáhla 78 %. Proti minulému týdnu posun pouze o 5 %. S postupem sklizně do vyšších poloh začal průměrný hektarový výnos pomalu klesat. Zhoršují se i kvalitativní parametry. Pod průměrným výnosem ČR jsou kraje Jihočeský, Plzeňský, Jihomoravský, Vysočina, Ústecký a Karlovarský. Jihomoravský kraj se při více než 90 % sklizených ploch dostává vlivem nepříznivého počasí s průměrným výnosem 5,7 t/ha na úroveň krajů Ústeckého a Karlovarského.

Dosud bylo sklizeno 4 043 tis t, loňská definitivní sklizeň byla téměř 4 531 tis t.

Sklizeň zbývajících 170 tis. ha značně ovlivní průběh počasí.

U jarního ječmene přibyla v uplynulém týdnu pouze 3% sklizených ploch. Sklizeň zatím nedokončil ani jeden kraj. Při 90 % sklizených ploch činí úroda 1291 tis. t. Loňská definitivní sklizeň z vyšší plochy o 5 tis. ha byla 1 119 tis. ha. Hektarový výnos s dokončováním sklizně mírně klesá.

Velmi málo pokročila sklizeň žita – pouze o 6 % ploch na 57 %. Bylo sklizeno doposud 80 tis. t, loňská sklizeň byla 176 tis. t. Při nižších plochách o 12 tis. ha loňskou sklizeň nevyrovná ani očekávaný vyšší hektarový výnos. Deštivé počasí přináší v polehlých porostech značné problémy s kvalitou.

Sklizeň triticale překročila polovinu – 56 % s průměrným výnosem 5,7 t/ha.

Sklizeň ovsa překročila 43 % s průměrným výnosem 4,4 t/ha, loňský definitivní výnos byl 3,2 t/ha. Sklizňová plocha je však o 1 200 ha nižší, to je o 3 %.

Sklizeň jarní pšenice překročila polovinu s dosavadním výnosem téměř 5,5 t/ha, loni 4,15 t/ha.

Sklizeň řepky

Sklizeň řepky prakticky končí – 98,7%. Úroda přesáhla 1,5 mil t s výnosem přes 4 t/ha.

V Praze 25. srpna 2014          Zpracoval: Ing. Jan Záhorka, tel: 606 755 026,  zahorka@akcr.cz

Tabulka MZe

tab2tab3tab4tab5