Žňové zpravodajství k 18.8. 2014

 

Žňové zpravodajství

K 18.srpnu bylo posekáno 1302,6 tis. hektarů obilovin, to je 74,2 procent všech ploch. Průměrný výnos dosahuje 6,2 t/ha, ale jsou evidovány značné lokální rozdíly v postupu sklizně, v dosahovaném výnosu i v kvalitě. Sklizeno bylo zatím 5,98 milionů tun obilovin, z toho 3,8 milionů tun ozimé pšenice. Sklizeň se posunuje do vyšších poloh. Průběh prací komplikuje polehlost porostů, která se zvyšuje. Začínají problémy i s číslem poklesu u pšenice a především u žita.

Sklizeň ozimé pšenice dosáhla 73,1 procent s průměrným výnosem téměř 6,55 t/ha. Vysoké výnosy s sebou nesou riziko nízkého obsahu dusíkatých látek. Odhaduje se, že parametrů potravinářské pšenice dosahuje zatím pouze 30% sklizené pšenice.

Ve sklizni ozimé pšenice vede Zlínský kraj (92%) s výnosem téměř 7,4 t/ha. Následují Královéhradecký kraj (85%) s výnosem 7,6 t/ha, Jihomoravský kraj (81%) s výnosem 5,6 t/ha, tento špatný výsledek v nejproduktivnější oblasti je v důsledku sucha, dále Liberecký kraj (61%) s výnosem 6,8 t/ha, Ústecký kraj (72%) s výnosem 5,6 t/ha.

Ozimé žito je sklizeno na 50,7% ploch s průměrným výnosem 5,52 t/ha. Také zde jsou problémy zejména s parametrem čísla poklesu, které budou pokračovat díky deštivému počasí.

Ovsa je sklizeno přibližně čtvrtina ploch s průměrným výnosem 4,4 t/ha. Vlivem deštivého počasí je sklizeň dozrálého ovsa oddalována, což se může projevit ve vyšších sklizňových ztrátách.

Odhady ČSÚ

Podle Českého statistického úřadu má být letos sklizeno 7,056 milionů tun základních obilovin s průměrným výnosem 5,42 t/ha. Úroda řepky má dosáhnout 1,452 milionů tun. Také se očekává o polovinu vyšší úroda máku než v loňském roce. Ranných brambor má být o 170 procent více než loni.

Ozimé pšenice by se mělo sklidit 4,528 milionů tun, což je o 0,1 procenta méně než loni. Žita bude méně o 28 procent v důsledku propadu osevních ploch.

Tyto odhady ale nepočítají s kvalitativními problémy, které jsou již jednoznačně signalizovány výkupními organizacemi a také mlýny. U pšenice je to obsah dusíkatých látek a problémy reologických parametrů. U žita to bude problém porůstání.

Zpracoval P.Filip z podkladů z AK ČR a ČSÚ

Svět

Odhad světové produkce pšenice na hosp. r. 2014/15 dle IGC (zpráva z června 2014) byl zvýšen na 699 mil. t (710 mil. t v hosp. r. 2013/14; 655 mil. t v hosp. r. 2012/13), odhad spotřeby byl snížen na 697 mil. t (690 mil. t v hosp. r. 2013/14; 675 mil. t v hosp. r. 2012/13), odhad konečných zásob byl navýšen na 194 mil. t (192 mil. t v hosp. r. 2013/14; 172 mil. t v hosp. r. 2012/13). Odhad světové produkce pšenice za hosp. r. 2014/15 dle USDA byl navýšen na 705 mil. t (714 mil. t v hosp. r. 2013/14; 658 mil. t v hosp. r. 2012/13), odhad spotřeby se zvýšil na 700 mil. t (706 mil. t v hosp. r. 2013/14; 679 mil. t v hosp. r. 2012/13), odhad konečných zásob stoupl na 190 mil. t (184 mil. t v hosp. r. 2013/14; 176 mil. t v hosp. r. 2012/13). USDA očekává pozitivní výhlídky na sklizeň u hlavních světových producentů pšenice. V Rusku se díky příznivým klimatickým podmínkám očekává výborná sklizeň pšenice ozimé. Sklizeň v Kanadě je ovlivněna příliš vlhkým počasím, naopak sklizeň v Austrálii zase přílišným suchem. Odhad sklizně v EU je 148 mil. t (nejvíce za posledních 5 let), v USA 54 mil. t (pokles oproti předchozím 2 rokům), v Rusku 53 mil. t (přibližně jako loni), v Kanadě 28 mil. t (výrazný pokles proti loňsku), v Austrálii 26 mil. t (mírný pokles oproti loňsku) a na Ukrajině 21 mil. t (mírný pokles oproti loňsku). Světové ceny obilovin již několik měsíců klesají a tento trend nadále pokračuje vzhledem k očekávané sklizni. Pozitivní výhled na sklizeň pšenice tlačí světové ceny pšenice již tři měsíce dolů, vliv na pokles cen pšenice mají také klesající světové ceny kukuřice. V souvislosti s poklesem světových cen kukuřice bylo počínaje 16. 7. 2014 stanoveno dovozní clo pro dovoz kukuřice ze třetích zemí do EU.

 EU

Ceny pšenice v EU jsou jedny z nejnižších za poslední 4 roky. DG AGRI v aktualizované bilanci obilovin pro EU 28 na r. 2013/14 upravilo celkově využitelnou produkci na 301,9 mil. t. Objem dovozů je 18,3 mil. t a celkové dostupné množství obilovin (včetně počátečních zásob) stouplo na 348 mil. t. Odhad celkové spotřeby je 271,1 mil. t. Odhad objemu vývozů je 42,1 mil. t. Odhad konečných zásob (k 30.6.2014) na 32,6 mil.t.

Aktualizovaná bilance obilovin pro EU 28 na r. 2014/15: odhad využitelné produkce byl zvýšen na 304,6 mil. t, odhad dovozu byl snížen na 14,8 mil. t, odhad celkově dostupného množství stoupl na 352 mil. t, spotřeba se odhaduje na 276,8 mil. t, vývoz zůstává na 32,5 mil. t a odhad konečných zásob (k 30.6.2015) na 40,4 mil. t.Nejnovější odhad osevních ploch obilovin v EU 28 pro r. 2014/15 je 58 mil. ha (+1,1 % meziročně). Odhad produkce obilovin v EU 28 pro r. 2014/15 dle různých zdrojů je 304,6 mil. t (DG AGRI), 302,6 mil. t (Strategy Grain), 307,5 mil. t (CCR).

Zpracoval P.Filip z podkladů Výboru pro SOT – obiloviny